top of page

Visitation:

 

Den første kontakt går typisk gennem kommunen, men man kan også ringe direkte hertil på

tlf. 21722996 (Rune Backs)/ 53535278 (Magnus Zøylner) - for en uforpligtende samtale.

 

Såfremt kommune og forældre mener, at KOLONI er en god mulighed for deres barn, arrangeres første besøg, og relevante sagsakter fremsendes.

Første møde

Ved første besøg på Sofielyst deltager forældre, som regel også sagsbehandler og/eller familieplejekonsulent. Ved dette besøg fortælles om KOLONI og forældrene fortæller om deres barn. Der vil også være rundvisning på stedet.

 

Besøget vil give forældrene mulighed for at mærke efter, om KOLONI er det rette sted - og vi vil

have et kvalificeret grundlag at visitere på.

 

Opstartsmøde

Næste skridt er, at barnet skal med ud og se KOLONI og møde afdelingslederen - som regel kun med far og mor. Herefter er barnet klar til Kolonistart.

Der aftales dato for opstart og KOLONI udfærdiger kontrakt som fremsendes til kommunen.

 

Visitationsmøde afholdes typisk tirsdage eller onsdage.

 

bottom of page