top of page

Medicinhåndtering

 

En del af vore kolonister får medicin, og i den forbindelse har vi følgende regler:
Ved ankomsten til KOLONI afleveres medicin til afdelingsleder. Hver Koloni har et dertil indrettet medicinskab med lås. Afdelingslederen forfatter løbende en opdateret medicin liste, som kan overdrages til en anden medarbejder, såfremt afdelingslederen er andet sted.

 

 

Det er afdelingslederens ansvar at uddele medicin efter de foreskrevne regler.
Forældrene er orienteret om, at vi skal have en medicinen i en doseringsæske, samt den originale emballage eller en skriftlig tilkendegivelse fra egen læge. Afdelingslederen sørger for at kolonisten får sin doseringsæske med hjem efter endt Koloni.

 

bottom of page