top of page

Målgruppe

Drenge/piger : mellem 6 – 23 år, på indskrivningstidspunktet.

 

Dianogser:

ADHD/ADD

OCD

Autismespektrumsforstyrrelser

Tourette Syndrom

Downs Syndrom

Hjerneskade

Beslægtede diagnoser til ovenstående

 

Vore fysiske rammer afskærer os fra at tilbyde Koloni

for fysisk handicappede.

bottom of page