top of page

 

 Værdigrundlag

 

 

Vores to vigtigste regler på BOFÆLLESKABET KOLONI :

 

 1. Du må ikke mobbe

2. Du skal hygge dig

Vi arbejder ud fra følgende hovedpunkter.

 

1. Positive forventninger

Som udgangspunkt tror vi det bedste om hinanden.

 

                       2. Åbenhed                                

Vi praktiserer en positiv åbenhed i omgangen med hinanden.

 

                           3. Ansvar                                    

Vi uddelegerer i det omfang, det er muligt.

 

                 4. Lyst og glæde                         

Vi fremmer lyst og glæde, humor er for os meget vigtig.

 

               5. Flytte grænser                         

Vi åbner op for ideen om at ”drømme kan blive til virkelighed”.

At du kan mere end du tror.

 

   6. Klar rollefordeling             

Det er vigtigt at de voksne kender deres roller indbyrdes.

At forventninger til hinanden er klare.

 

     7. Individuelle behov              

Vi skaber rum for kolonisternes forskelligheder, og vores egne.

 

         8. Mobbefri zone                     

Vi arbejder aktivt på at forblive ”mobbefri Zone”.

 

      9. Fællesskab                   

Vi laver bevidst planlægning i arbejdet med husets beboere som gruppe. Man styrker sine sociale kompetancer sammen med andre, ikke alene.

 

        10.Ritualer og dyder                 

Vi opbygger forudsigelige rammer ved brug af ritualer og praktisering af dyder (eksempelvis høflighed).

 

Det skal være sjovt for beboerne at komme her og de voksne skal glæde sig til at komme på  arbejde.

bottom of page