top of page

                                                     


                         


      

                         


                                                                        

 
                                                 Struktur og pædagogik

Koloni bygger på tankerne bag den lange dansk tradition, med sommerkolonier for børn og unge. Filosofien bag sommerkolonierne var bl.a., at give børn og unge, positive og sociale oplevelser i trygge rammer og gennem det sociale fællesskab, at understøtte deres udvikling og sociale kompetencer.

Ikke alle børn og unge trives i store fællesskaber og derfor skabte Koloni i år 2000 muligheden for, at børn med særlige behov også kunne komme på ”Koloni”, dog ikke blot i ferier,  men ydermere i weekender.  Dette blev gjort i rammer og med en struktur som understøtter deres særlige behov, men samtidig udfordrer og udvikler deres kompetencer inden for det sociale og det fysiske.

Koloni har gennem de sidste 20 år, skabt rammer hvor den generelle udvikling styrkes, med særligt fokus på de sociale kompetencer. Dette understøttes gennem den pædagogiske tilgang hvor krop og bevægelse og naturoplevelser er i fokus. Samt de fysiske rammer med højt til loftet og landlig idyl, kombineret med en fast daglige struktur og forudsigelighed.

Målsætning
Vi ønsker at skabe et trygt miljø for vores kolonister, hvor de i samspil med andre og individuelt trives og udvikler sig i en positiv retning. Bl.a. gennem sociale fællesskaber og positive oplevelser ønsker vi, at styrke deres selvværd og selvtillid. Dette indebærer, at vi bruger naturen i et stort omfang, samt de skønne rammer på vores tre nedlagte landejendomme ved Ugerløse. Her er der mulighed for alt lige fra bålhygge, drageflyvning, mooncars, mountainbike, hulebyggeri, til ture ud af huset hvor kun fantasien sætter grænser.

Koloni er en drømmefabrik og et fristed, hvor der er plads til at drømme stort og finde ro i en ofte udfordrende hverdag. Vi arbejder målrette på, at alle børn på Koloni skal føle sig som en del af fælleskabet med udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Faglig tilgang
Overordnet arbejder vi ud fra principperne for Low Arousal, som har fokus på at undgå eller nedtrappe konflikter. I Low Arousal arbejder vi med at skabe hensigtsmæssige rammer og stille realistiske krav, alt sammen med det mål at nedbringe stressniveauet hos de kolonister vi arbejder med, for på den måde at kontrollere affektniveauet hos den enkelte. Vi er stærkt inspireret af den danske psykolog Bo Hejlskov Elvén og den amerikanske psykiater Ross Greene. Sidstnævnte har formuleret grundtanken i Low Arousal: ”Børn der kan opføre sig ordentligt gør det”.
Dette indebære, at alle pædagogiske værktøjer som bruges på Koloni, skal ligge inden for rammen af Low Arousal.

Anerkendende tilgang
På Koloni er det vigtigt at de voksne har fokus på anerkendelse og værdsættelse af hver enkelt kolonist for den de er. Vi har positive forventninger til vores kolonister, med fokus på at skabe positive forandringer hos den enkelte.
Eksempelvis slutter vi hver weekend af med Punkter, hvor hver kolonist fortæller hvad de har været gode til, hvad der har være det sjoveste, samt et kompliment til to af de andre. Det samme gør de voksne, men til gengæld giver de et kompliment til alle i gruppen.
Dette er med til at runde weekend godt af, samtidig med at det styrker kolonisternes selvværd.

Naturen som pædagogisk redskab
Kolonis fysiske rammer indbyder til, at bruge naturen som pædagogisk redskab. Med skov, sø og marker i baghaven har vi verdens bedste rammer til, at give vores kolonister positive oplevelser i naturen. Dette kan være alt lige fra at tænde bål, bygge huler, fiske og meget mere. Den friske luft, højt til loftet og et hav af aktivitets muligheder danner den perfekte ramme for vores kolonister til at udforske naturen og derigennem udfordre og udvikle vores sanser samt fysiske og sociale kompetencer.
Derudover giver turene ud i naturen ro og tid til fordybelse, samtidig med at det giver børnene mulighed for at udfolde sig fysisk og kreativ.

Krop og bevægelse som pædagogisk redskab
Børn og unge lære i høj grad gennem kroppen og vi har på Koloni stort fokus på krop og bevægelse. I det sociale rum som findes i leg og idræt, udvikler vores kolonister deres sociale færdigheder, med støtte og hjælp fra vores pædagoger som altid er aktiv deltagende i aktiviteterne. Vi er på Koloni meget bevidste om, at det fysiske rum kan bevæge og udvikle vores kolonister, men også begrænse deres fysiske udfoldelse og fremtidige motivation. Vi har derfor stort fokus på, at vi gennem leg og bevægelse, giver vores kolonister succesoplevelser, så de fremadrettet finder glæde ved fysisk aktivitet.

Strukturpædagogisk tilgang
Struktur og forudsigelighed skaber tryghed for vores kolonister.  Koloni er bygget op om en overordnet fast struktur, hvor der er plads til at hver gruppe skaber sine egne ritualer og  traditioner. Formålet med strukturen og forudsigeligheden er, at skabe ro og tryghed for vores kolonister, så de i trygge rammer kan udvikle sig positivt

Relationspædagogisk tilgang
På Koloni har vi fokus på samspillet mellem mennesker, med det formål at udvikle den enkelte kolonist selvforståelse, selvværd og selvtillid. Vi antager at vores kolonister i en eller anden grad har brug for eller ønsker, at indgå i en relation til andre mennesker. Denne relation kan være direkte eller indirekte og det er her vigtig, at anerkende barnets perspektiv, i forhold til hvilken form for relation barnet ønsker og kan indgå i.

Ressourceorienteret tilgang
På Koloni har vi positive forventninger til hinanden. Det betyder at vi har fokus på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger, i forhold til vores kolonister udvikling.

fullsizeoutput_4b5.jpeg
hjerte favi.jpg
bottom of page